Privacyverklaring

Duijkersdakwerken v.o.f  gevestigd aan de Putstraat 16  6245 LE te Eijsden ,is verantwoordelijk voorde verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring .

Persoonsgegevens die wij verweken

Duijkersdakwerken v.o.f  verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt .Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

  • Voor en Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-Mail adres 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Duijkersdakwerken .v.o.f verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen :

  • U te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren .
  • U een nieuwsbrief te versturen
  • U te informeren over wijziging van onze diensten of producten

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren 

Duijkersdakwerken .v.o.f bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is zeven jaar en in geval dit vanuit (fiscale) wet en regelgeving noodzakelijk is tien jaar

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Duijkersdakwerken .v.o.f  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met  , of te voldoen aan een wettelijke verplichting .

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht ,sluiten wij een bewerkersovereenkomst om de zorgen voor een zelfde niveau en vertrouwelijkheid van onze gegevens . Duijkersdakwerken .v.o.f  blijft verantwoordelijk voor deze  verwerking .

Cookies ,of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken .

gebruikt alleen technische ,functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy . Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone .

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor  de technische werking van de website en uw gebruiksgemak .Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs instellingen . Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat . Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen .zie voor een toelichting https//veiliginternetten.nl

Gegevens inzien , aanpassen of verwijderen .

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Duijkersdakwerken .v.o.f  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@duijkersdakwerken.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Duijkersdakwerken .v.o.f  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op via info@duijkersdakwerken.nl